Ordenances fiscals

Podeu trobar les noves ordenances fiscals a l’apartat següent de la Seu electrònica: Ordenances fiscals