Edictes

Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4599 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del Projecte d'ordenació d'adreces i nomenclàtor del municipi de Madremanya
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4594 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Informació pública dels Comptes generals de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4519 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de l'adhesió del municipi de Madremanya al Consorci Localret
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4517 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 48-0 Edicte: 1640 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la plantilla del personal
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 968 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació modificació Ordenança de preus públics núm. 4.4, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei municipal d'activitats culturals i esportives
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 909 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 908 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte referent a la suspensió de llicències
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8932 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació d'una ordenança de preus públics