Edictes

Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte referent a la suspensió de llicències
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8932 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació d'una ordenança de preus públics
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7598 DIPUTACIÓ DE GIRONA Patrimoni i Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7297 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7146 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6132 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte referent a l'organització municipal
Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4746 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3496 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública del projecte de reparcel·lació i d'urbanització del PAU núm. 1
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3495 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2915 DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells