Edictes

Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4746 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3496 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública del projecte de reparcel·lació i d'urbanització del PAU núm. 1
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3495 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2915 DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1377 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1376 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 204 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública d'un expedient referent a protecció de dades
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11131 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8844 DIPUTACIO DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM Sant Martí Vell
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6930 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament