Edictes

Exercici: 2020 Bop: 48-0 Edicte: 1640 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la plantilla del personal
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 968 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació modificació Ordenança de preus públics núm. 4.4, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei municipal d'activitats culturals i esportives
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 909 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 908 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte referent a la suspensió de llicències
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8932 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació d'una ordenança de preus públics
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7598 DIPUTACIÓ DE GIRONA Patrimoni i Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7297 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7146 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6132 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte referent a l'organització municipal