Edictes

Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10420 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del projecte tècnic de les obres de "Reurbanització del Carrer de Sant Esteve"
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10419 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació d'una modificació de la Plantilla de personal per a l'exercici del 2021
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7649 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Notificació de l'aprovació inicial de la dissolució de l'Agrupació de Secretaries de Classe Tercera dels Ajuntaments de Corçà i Madremanya, i convocatòria d'un tràmit d'audiència pública
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7473 AJUNTAMENT DE CORÇÀ - Notificació de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació de secretaries de classe tercera dels Ajuntaments de Corçà i Madremanya i de convocatòria d'un tràmit d'audiència pública
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6730 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança general de Madremanya
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5089 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Informació pública dels Comptes generals de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5088 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Informació pública de l'Ordenança general
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3841 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2423 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva del projecte tècnic de les obres de "Desplegament de fibra òptica en els disseminats de Madremanya"
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1874 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2021