Edictes

Exercici: 2018 Bop: 7-0 Edicte: 29 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11004 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'informació pública dels comptes general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5558 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5279 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte sobre nomenament i dedicació parcial de tinents d'alcalde
Exercici: 2017 Bop: 116-0 Edicte: 5085 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4991 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2748 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 65-0 Edicte: 2494 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2015
Exercici: 2017 Bop: 55-0 Edicte: 2067 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 55-0 Edicte: 2066 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2017