Edictes

Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2423 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva del projecte tècnic de les obres de "Desplegament de fibra òptica en els disseminats de Madremanya"
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1874 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1868 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1865 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de la creació, el projecte d'establiment i el reglament d'un servei
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 459 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del Projecte tècnic d'obres de desplegament de fibra òptica en els disseminats de Madremanya
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9958 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Suspensió de la tramitació de llicències per a la instal·lació d'elements tècnics exteriors
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9956 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de creació i el projecte d'establiment del reglament d'un servei
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9950 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9948 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de modificacions puntuals de diverses ordenances fiscals