Edictes

Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8844 DIPUTACIO DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM Sant Martí Vell
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6930 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6304 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva d'unes ordenances de preus públics
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 6009 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 1 del Reglament de Serveis núm. 3
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4194 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4230 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació del plec de clàusules per a l'arrendament d'un habitatge
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3371 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació de la modificació íntegra de l'Ordenança de preus públics núm. 4.2, per a la prestació del servei municipal de casal d'estiu
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3311 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'exposició pública d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 40-0 Edicte: 1560 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 40-0 Edicte: 1557 AJUNTAMENT DE MADREMANYA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018