SEGONA FASE DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DEL PAESC DE LES GAVARRES

Després del taller telemàtic, “Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori” de la unitat de paisatge de les Gavarres, realitzat el passat 11 de gener, on es va debatre el model energètic que es vol impulsar al territori i es van recollir diverses propostes d’accions per part pels participants, tal i com es va acordar, aquestes propostes es publicaran al Portal Decidim https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/gavarres

Ara s’obre d’un període, fins el 12 de febrer, amb un espai virtual de participació al portal amb l’objectiu de recollir més propostes per part de la ciutadania de cada municipi, donar suport a les propostes ja realitzades o bé fer comentaris per tal donar visibilitat a aquelles que tenen un major consens per estudiar la seva incorporació als documents.

Us recordem que en el portal de participació https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/gavarres/f/320/ hi ha disponible en l’apartat de documentació:

– Esborrany del PAESC
– Presentació del taller participatiu
– Acta del taller participatiu

I en l’apartat de propostes ciutadanes https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/gavarres/f/274/ cada una de les propostes d’accions consensuades pels participants en el taller.

Oficina Comarcal de Transició energética del Gironès

Segona fase del procés de participació del PAESC de les Gavarres