SEGA DE MARGES DE CAMINS

L’Ajuntament ha realitzat la sega de marges de camins de titularitat municipal amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció del Programa de Suport a Actuacions en Camins Rurals i Matèria Forestal 2017.