SEGA DE MARGES DE CAMINS

L’Ajuntament ha realitzat la sega de marges de camins de titularitat municipal amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció del Fons de camins dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.