Promoció Econòmica CIR

L’Ajuntament ha realitzat la senyalització amb cartells indicatius de promoció del Centre Intergeneracional Rural (CIR) amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció de Promoció de Millora de la Competitivitat Territorial per a projectes i accions de promoció econòmica anualitat 2018.