Programa de rehabilitació

Programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya

Alguns detalls de la subvenció per a propietaris d’habitatges buits:

– Per obres de rehabilitació (però no gran rehabilitació ni obra nova)
– Es poden subvencionar els honoraris dels tècnics
– Millora de l’eficiència energètica
– Per pobles de menys de 1000 habitants, o pels de menys de 3500 si estan a comarques de muntanya
– Cal tenir la ITE i la CEE prèviament a demanar la subvenció
– Després s’ha de posar a la venda, lloguer, propietat temporal o masoveria
– Si és públic (40 anys) si és privat (20 anys) han de mantenir: que sigui habitatge habitual, s’ha de mantenir ocupat, vendre o llogar a un preu màxim, adjudicar a persones amb ingressos baixos.
– L’Agència Catalana de l’Habitatge serà qui adjudicarà els habitatges / l’ajuntament podrà formular propostes de criteris d’adjudicació
– Import: 90% per habitatge públic amb topall de 60.000€ / 60% per habitatge privat amb topall de 40.000€
– Obres: si no s’han començat en el moment de la sol·licitud, termini de 8 mesos per començar-les des que es notifica la resolució de concessió.
– Termini per executar les obres: 24 mesos

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931516

Ajuntament de Madremanya