PODOLOGIA

Dimarts 18 de juny a les 12:30 h

Dimarts 9 de juliol a les 12:30 h

Dimarts 17 de setembre a les 12:30 h