DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvenció Fons de Cooperació Econòmica 2019

L’Ajuntament ha portat a terme els treballs de: subministrament i col·locació de faroles de l’enllumenat públic a l’encreuament de l’Avda. de les Gavarres amb la carretera de La Pera i a l’encreuament de la parada del bus, amb el suport de la Diputació de Girona amb la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.