DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvenció Fons de Cooperació Econòmica 2020

L’Ajuntament ha portat a terme els treballs de: carril bici de la ctra. GIV-6701, 1a fase; instal·lació d’una perruqueria, imatge i so en el CIR i instal·lació d’una lona de protecció de l’escenari de la pista polivalent, amb el suport de la Diputació de Girona amb la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.