DIPUTACIÓ DE GIRONA – CONCESSIÓ SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona en l’àmbit de la Subvenció per a “Actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019” ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 3.306,74€.