CREIXEM

Suport d’Orientació i Mediació Familiar

El Creixem és un programa socioeducatiu integrat en el dispositiu d’Infància i Família del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

El professional referent és Joan Josep Barrera Pérez. Educador Social. Mediador Familiar i especialista en resolució de conflictes familiars i educatius. Per contactar: 692562361 – dispositiu@cbs.cat

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt