NOVES TECNOLOGIES

L’Ajuntament ha millorat el material informàtic de les dependències municipals amb el suport de la Diputació de Girona amb la subvenció per finançar projectes d’accés a les noves tecnologies, campanya 2017.