ANUNCI

Subhasta Pública de la finca resultant número 6 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les Gavarres”, solar residencial edificable, finca registral número 1.249 de Madremanya.

Termini de presentació d’ofertes: 10/12/2021 13:00 hores

L’enllaç directe al perfil del contractant és:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=91223759&lawType=

Ajuntament de Madremanya