ANUNCI DE LICITACIÓ

Contracte administratiu per a l’execució de les obres “Reuranització del Carrer de Sant Esteve”

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=99919898&lawType=

Termini de presentació d’ofertes:19/05/22 12:00 h